Tra cứu tiến độ hồ sơ
TRA CỨU
* Nhập số biên nhận mà Ông (bà) nhận được từ hệ thống hoặc từ cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công.
Bphone
Soạn tin nhắn
VT [Mahoso]
Gửi đến số 8062
Tiến độ hồ sơ:


Vui lòng nhập lại mã hồ sơ chính xác.Danh sách hồ sơ vừa tiếp nhận: