Hướng dẫn
  • Tra cứu thủ tục hành chính
  • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến
  • Hướng dẫn cài đặt công cụ hỗ trợ chữ kí số
  • Hướng dẫn ký số tài liệu bằng Foxit PDF Reader
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản
  • Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký thủ tục cấp Giấy phép Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự
Video
  • Hướng dẫn đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến
  • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
  • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Hướng dẫn Tra cứu thủ tục hành chính

Doanh nghiệp lựa chọn tab TRA CỨU THỦ TỤC

Hiện Cục Quản lý sản phẩm mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp danh mục gồm 05 thủ tục hành chính.

Tại mục Từ khóa, nhập từ khóa liên quan đến thủ tục cần tra cứu và (hoặc) lọc thủ tục theo Lĩnh vực.

Ấn Tra cứu để xem thông tin.