STT Mã số Doanh nghiệp Tên Doanh nghiệp Ngày cấp phép
 • 1 0104128565 Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT 2/8/2023 9:04:48 AM
 • 2 0105536091 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỐ SAVIS DIGITAL 2/8/2023 9:03:59 AM
 • 3 0312255846 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Sunshine 2/8/2023 9:03:43 AM
 • 4 0101122893 Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông 2/6/2023 3:00:27 PM
 • 5 0303191804 Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu 1/31/2023 11:13:11 AM
 • 6 0104928272-001 CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK 1/27/2023 3:31:33 PM
 • 7 0317587186 Công ty TNHH Cửa hàng thông minh 1/18/2023 5:21:46 PM
 • 8 2300325764 Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 1/16/2023 12:07:46 PM
 • 9 0102629206 Công ty Cổ phần Quốc tế World Star 1/10/2023 4:59:33 PM
 • 10 0101122893 Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông 1/10/2023 9:08:43 AM
 • 11 3701654454 CÔNG TY TNHH YCH-PROTRADE 1/10/2023 9:07:12 AM
 • 12 0105915759 Công ty TNHH Viễn thông Số Việt 1/9/2023 5:13:18 PM
 • 13 0102683186 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN THÔNG NGS 1/6/2023 2:13:31 PM
 • 14 0303781634 CÔNG TY TNHH TIN HỌC VIỄN THÔNG NHẤT TIẾN CHUNG 1/4/2023 8:31:30 AM
 • 15 0302449627 CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 1/4/2023 8:29:50 AM
 • 16 2300325764 Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam 12/30/2022 3:28:10 PM
 • 17 0101590267 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT THÁI DƯƠNG 12/30/2022 8:30:25 AM
 • 18 0104884579 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ M-SECURITY VIỆT NAM 12/30/2022 8:29:28 AM
 • 19 0108266485 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ S9 12/29/2022 9:44:19 AM
 • 20 0312727344 CÔNG TY TNHH SYCOMP TECHNOLOGIES VIỆT NAM 12/26/2022 4:37:57 PM
 • 21 3701654454 CÔNG TY TNHH YCH-PROTRADE 12/26/2022 4:37:36 PM
 • 22 0106943741 CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM 12/26/2022 4:37:11 PM
 • 23 2300680991 Công ty TNHH Samsung SDS Việt Nam 12/22/2022 9:29:28 AM
 • 24 0303853575 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE 12/20/2022 4:56:10 PM
 • 25 0303796687 Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Chân Trời 12/20/2022 3:51:40 PM
 • 26 0104264818 Công Ty TNHH Phân Phối Synnex FPT 12/19/2022 1:39:33 PM
 • 27 0104692838 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TP 12/13/2022 9:41:52 AM
 • 28 0101144216 Công ty cổ phần phát triển phần mềm và hỗ trợ công nghệ 12/8/2022 9:03:13 AM
 • 29 2500218495 Công ty Cổ phần Thông minh MK 12/6/2022 12:30:21 PM
 • 30 0310995683 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VIỆT NÉT 12/5/2022 4:06:31 PM
 • 31 0313720398 Công ty Cổ phần công Nghệ UCBI 12/5/2022 4:06:13 PM
 • 32 0106943741 CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM 12/1/2022 2:52:30 PM
 • 33 0202084884 CÔNG TY TNHH LOGICALIS VIỆT NAM 11/29/2022 8:26:38 AM
 • 34 0105915759 Công ty TNHH Viễn thông Số Việt 11/25/2022 10:07:12 AM
 • 35 0100851188 CÔNG TY TNHH FUJITSU VIỆT NAM 11/24/2022 10:02:12 AM
 • 36 0102126393 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TRƯỜNG SƠN HÀ NỘI 11/23/2022 10:48:55 AM
 • 37 0303796687 Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Chân Trời 11/22/2022 7:56:28 AM
 • 38 0303754648 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ QUANG DŨNG 11/22/2022 7:55:04 AM
 • 39 0300873950 Công ty TNHH Công Nghệ Hồng Cơ 11/21/2022 9:01:29 AM
 • 40 0309498944 Công ty TNHH Tech Data Advanced Solutions (Việt Nam) 11/15/2022 4:31:45 PM
 • 41 0302297942 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Viễn Đạt 11/15/2022 4:31:07 PM
 • 42 0304734387 CÔNG TY TNHH SAO TINH 11/11/2022 2:44:20 PM
 • 43 0101122893 Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông 11/11/2022 2:43:57 PM
 • 44 0105915759 Công ty TNHH Viễn thông Số Việt 11/10/2022 9:04:41 AM
 • 45 3701654454 CÔNG TY TNHH YCH-PROTRADE 11/10/2022 8:59:32 AM
 • 46 0106943741 CÔNG TY TNHH EXTENDMAX VIỆT NAM 11/10/2022 8:58:55 AM
 • 47 0101348530 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐÔNG DƯƠNG 11/8/2022 8:44:54 AM
 • 48 0100520965 Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Tân Hồng 11/8/2022 8:43:01 AM
 • 49 0107407687 CÔNG TY TNHH NTCOM 11/4/2022 9:19:05 AM
 • 50 0110076964 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ EAST MOUNT 11/2/2022 4:19:59 PM
 • 51 0302326311 CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS 11/1/2022 3:27:23 PM
 • 52 0107520682 CÔNG TY CỔ PHẦN SSS VIỆT NAM 11/1/2022 3:26:56 PM
 • 53 0101569603 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVIS 11/1/2022 3:26:36 PM
 • 54 0300520578 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ SẢN XUẤT 10/27/2022 1:40:20 PM
 • 55 0312255846 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Sunshine 10/27/2022 1:39:42 PM
 • 56 0100851188 CÔNG TY TNHH FUJITSU VIỆT NAM 10/27/2022 1:39:24 PM
 • 57 0102023052 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Công Nghê Quốc Gia ADG 10/24/2022 5:00:55 PM
 • 58 0303191804 Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu 10/24/2022 5:00:10 PM
 • 59 0202084884 CÔNG TY TNHH LOGICALIS VIỆT NAM 10/22/2022 1:55:21 PM
 • 60 0303784593 CÔNG TY TNHH IN NÉT 10/22/2022 1:54:40 PM
 • 61 0101144216 Công ty cổ phần phát triển phần mềm và hỗ trợ công nghệ 10/22/2022 1:54:21 PM
 • 62 0201762551 CÔNG TY TNHH LG CNS VIỆT NAM 10/21/2022 10:51:47 AM
 • 63 0303224270 Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông DTS 10/21/2022 10:50:37 AM
 • 64 0308574279 Công ty Cổ phần Công Nghệ Thông Tin và Sản Xuất Quảng Cáo Truyền thông Châu Á 10/20/2022 1:56:24 PM
 • 65 0102126393 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TRƯỜNG SƠN HÀ NỘI 10/20/2022 1:55:21 PM
 • 66 0303329629 CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH 10/18/2022 4:41:36 PM
 • 67 0101536735 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP SIÊU VIỆT 10/17/2022 12:38:22 PM
 • 68 0105129709 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NEXDATA 10/12/2022 4:00:55 PM
 • 69 0106512777 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư South Street 10/11/2022 6:35:20 PM
 • 70 0106870211 Công ty cổ phần ICORP 10/10/2022 2:35:13 PM
 • 71 0100957106 CÔNG TY TNHH BC CARD VIỆT NAM 10/10/2022 2:19:06 PM
 • 72 0102735469 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HUAWEI VIỆT NAM 10/10/2022 2:18:17 PM
 • 73 0107289874 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TNG VIỆT NAM 10/10/2022 2:17:58 PM
 • 74 0108383894 CÔNG TY CỔ PHẦN DSM CORP 10/6/2022 9:25:42 AM
 • 75 0303191804 Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu 10/6/2022 9:24:55 AM
 • 76 0101590267 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT THÁI DƯƠNG 10/6/2022 9:24:13 AM
 • 77 0303329629 CÔNG TY CỔ PHẦN LÊ BẢO MINH 10/3/2022 2:10:59 PM
 • 78 0106055859 Công ty TNHH Westcon Group (Việt Nam) 10/3/2022 2:10:49 PM
 • 79 0104128565 Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT 9/28/2022 3:45:58 PM
 • 80 0104264818 Công Ty TNHH Phân Phối Synnex FPT 9/28/2022 3:44:55 PM
 • 81 0303224270 Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông DTS 9/27/2022 10:48:50 AM
 • 82 0311073787 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DU HƯNG 9/25/2022 11:56:11 AM
 • 83 0100112490 CÔNG TY TNHH IBM VIỆT NAM 9/23/2022 2:01:42 PM
 • 84 0310995683 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VIỆT NÉT 9/23/2022 2:01:28 PM
 • 85 0102391190 Công ty cổ phần kỹ thuật cao Vintech 9/21/2022 2:48:28 PM
 • 86 0109552601 Công ty TNHH Giải pháp Bảo mật số 9/21/2022 2:47:48 PM
 • 87 0202084884 CÔNG TY TNHH LOGICALIS VIỆT NAM 9/21/2022 1:20:12 PM
 • 88 0100957106 CÔNG TY TNHH BC CARD VIỆT NAM 9/21/2022 1:19:17 PM
 • 89 0101435127 Công Ty Cổ Phần Công Nghệ - Viễn Thông ELCOM 9/21/2022 8:49:34 AM
 • 90 0101122893 Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông 9/20/2022 4:39:03 PM
 • 91 0100512643 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ITC 9/20/2022 8:11:15 AM
 • 92 0108154862 CÔNG TY TNHH INFOPLUS 9/19/2022 11:05:06 AM
 • 93 2400373024 Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang) 9/16/2022 10:34:20 AM
 • 94 0101417897 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TBHP 9/13/2022 10:02:29 AM
 • 95 0108968847 Công ty TNHH Ngân Hà Tín Phát 9/8/2022 9:57:56 AM
 • 96 0101590267 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT THÁI DƯƠNG 8/29/2022 4:17:43 PM
 • 97 0303853575 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE 8/26/2022 9:36:17 AM
 • 98 0101122893 Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông 8/26/2022 9:07:09 AM
 • 99 0109679654 CÔNG TY TNHH KYNDRYL VIỆT NAM 8/25/2022 10:28:07 AM
 • 100 0107067102 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SONG HA 8/23/2022 4:13:17 PM