Tra cứu tiến độ hồ sơ
TRA CỨU
* Nhập số biên nhận mà Doanh nghiệp nhận được từ hệ thống hoặc từ cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công.
Tra cứu thủ tục hành chính
TRA CỨU
* Nhập từ khóa Doanh nghiệp muốn tra cứu. Ví dụ: Mật mã dân sự, xuất nhập khẩu ...
Đúng hẹn
Thống kê tình trạng xử lý hồ sơ