Tra cứu tiến độ hồ sơ
TRA CỨU
* Nhập số biên nhận mà Doanh nghiệp nhận được từ hệ thống hoặc từ cơ quan chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công.
Tra cứu thủ tục hành chính
TRA CỨU
* Nhập từ khóa Doanh nghiệp muốn tra cứu. Ví dụ: Mật mã dân sự, xuất nhập khẩu ...
Đúng hẹn
Thống kê tình trạng xử lý hồ sơ

Tìm thấy thủ tục
STT Tên thủ tục Mức cung cấp Lĩnh vực Xem
1 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự Mức 4 Mật mã dân sự Xem
2 Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự Mức 4 Mật mã dân sự Xem
3 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự Mức 4 Mật mã dân sự Xem
4 Thủ tục gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự Mức 4 Mật mã dân sự Xem
5 Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự Mức 4 Mật mã dân sự Xem